Dra. Nevena Romanic

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (2007-13).
Especializada en Oftalmología por la Universidad Autónoma de Barcelona (Hospital Germans
Tries i Pujol).

International Council of Ophthalmology. Basic Science in Ophthalmology (2015).
Formación complementaria en Oftalmología Pediátrica en la Universidad de Belgrado (2017).

Estancias formativas en Oftalmología Pediátrica en Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (2017) y en Hospital Universitari Vall d’Hebrón (2019)
Máster en Medicina Estética y del Bienestar. Universitat de Barcelona (2017-19).
Médico Adjunto de Oftalmología Pediátrica en Hospital Germans Tries i Pujol.
Colegiada nº 50.034 – COMB.

La privacidad de tu información personal es impartante para Eurolàser. Cumplimos con la Ley de Protección de Datos. Al enviarnos voluntariamente tu información personal debes ser consciente de que almacenamos tus datos personales. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Pida cita previa

Estaremos encantados de atenderle y si tiene dudas contacte con nosotros: