Aviso Legal

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.eurolaser.cat, del qual és TITULAR la societat Institut Oftalmològic Eurolàser S.L.P. amb domicili al carrer Argentona, 44 de Mataró, CIF B-62336524 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32864, Foli 169, Fulla 219880, Inscripció 1.

L’accés a la web d’Eurolàser és totalment voluntari, i qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari de la mateixa, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

En visitar la pàgina l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

En tractar-se de contingut de caràcter mèdic, l’usuari accepta que la informació present al web no reemplaça sinó complementa la relació/informació metge-pacient. En cas de dubte cal consultar l’equip mèdic.

Eurolàser es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul.lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Identificació i comunicacions:

Eurolàser, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:

Denominació social: Institut Oftalmològic Eurolàser S.L.P.

CIF B-62336524

Domicili social: C. Argentona 44 08302 Mataró

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32864, Foli 169, Fulla 219880,    Inscripció 1.

Telèfon: 937414555

e-mail: info@eurolaser.cat

 

 

 

Condicions d’accés i utilització:

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines d’Eurolàser de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ ordre públic.

La web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i prestacions sanitàries del centre. Eurolàser declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través la web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Limitació de responsabilitat:

La web té com a objectiu principal informar al públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats d’Eurolàser, i per això els continguts de la mateixa són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerades com assessorament legal o mèdic.

Eurolàser declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. Tampoc pot fer-se responsable a Eurolàser de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació d’Eurolàser als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través de la web no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant Eurolàser tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en la web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, Eurolàser no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

Eurolàser es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació.

La privacidad de tu información personal es impartante para Eurolàser. Cumplimos con la Ley de Protección de Datos. Al enviarnos voluntariamente tu información personal debes ser consciente de que almacenamos tus datos personales. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Pida cita previa

Estaremos encantados de atenderle y si tiene dudas contacte con nosotros: