Carrer d’Argentona 44
 • 08302 Mataró
 • Barcelona
 • Tel./ Fax 93 741 45 55 • 
info@eurolaser.cat

Horario:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h y de 15:30 a 20:30 h
Sábado de 9:30 a 13:30 h

[]
1 Step 1

La privacidad de tu información personal es impartante para Eurolàser. Cumplimos con la Ley de Protección de Datos.
Al enviarnos voluntariamente tu información personal debes ser consciente de que almacenamos tus datos personales.

La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder