Acció social

Eurolàser consolida el projecte d’acció social per ajudar a diferents institucions. Destinem una part de la facturació obtinguda amb les vostres visites al projecte que vosaltres escolliu. L’import acumulat es repartirà entre els 5 projectes de manera proporcional al nombre de vots. Gràcies per ajudar a crear un somriure en persones desfavorides.

Projecte Investigació del Càncer Infantil

Fundació Servei Oncologia Sant Joan de Déu, Barcelona
El Laboratori de Recerca sobre el càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu és un referent internacional en la recerca i tractament del càncer infantil. Els recursos obtinguts van destinats a aquest centre de recerca. L’objectiu, tot i que ara sembli utòpic, és que en pocs anys cap nen sigui víctima del càncer. Col.laborem en la construcción del Barcelona Cancer Center Hospital Sant Joan de Déu.

Projecte Erradicació de la Fam Infantil
A Honduras i Guatemala Fundació Hospital de Nens de Barcelona
L’Hospital de Nens de Barcelona vehiculitza el nostre ajut alimentari a Amèrica Central. Els recursos van destinats a comprar llet per als nens sense recursos que acudeixen als lactaris que apadrinem.

Projecte d’ajuda als refugiats
Membres actius de la Creu Roja
Ajuda als refugiats i beques menjador pels nens més desfavorits.

Projecte Cirurgia Oftalmològica a l´Àfrica
Fundació Ulls del Món
Es pretén crear programes d´assistència ocular sostenible en els països més pobres del món. La ceguesa evitable al Tercer Món és una causa important de pobresa, exclusió social i mort prematura. El Dr. Tirso Alonso (cirurgià d´Eurolàser) col.labora a través de videoconferències en aquest projecte.

Projecte ajuda a orfes de Xina
Associació AFAC
L’objectiu és millorar la qualitat de vida dels nens i nenes xinesos que viuen en orfenats o en centres sanitaris. Els recursos es destinen a finançar intervencions quirúrgiques, enviar ajudes a orfenats o, mitjançant programes d’apadrinament, aconseguir que cada vegada més nens i nenes puguin estar en famílies d’acollida en lloc de viure en institucions.

La privacitat de la teva informació personal és important per EUROLASER. Complim amb la Llei de Protecció de Dades. Al enviar-nos voluntàriament la teva informació personal has de ser conscient que emmagatzemem les teves dades personals. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Demani hora

Estarem encantats d’atendre-li i si té dubtes contacti amb nosaltres: