Dra. Olga Álvarez

Licenciada en Medicina y Cirurgía por la Universidad de Barcelona con la calificación media de Excelente (1999- 2005).

Formación complementária en las Universidades de Graz (Austria) y Basilea (Suiza).

Especialista en Oftalmología por la Universidad Autónoma de Barcelona (Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell).

Grado de Doctora en Medicina y Cirurgía por la Universidad Autónoma de Barcelona (2010).

Formación de Postgrado en Great  Ormond Street Hospital y Moorfield’s Eye Hospital de Londres.

Clinical Fellowship in Ophthalmology en Great Ormond Street Hospital de Londres.

Colegiada Nº 40258– COMB

La privacidad de tu información personal es impartante para Eurolàser. Cumplimos con la Ley de Protección de Datos. Al enviarnos voluntariamente tu información personal debes ser consciente de que almacenamos tus datos personales. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Pida cita previa

Estaremos encantados de atenderle y si tiene dudas contacte con nosotros: