Teràpia visual

Problemes de visió i baix rendiment escolar

Avui en dia els nostres fills estan sotmesos a unes majors exigències visuals (aprenentatge, ús creixent de pantalles de visualització, lecto-escriptura), és per això que el sistema visual ha de funcionar a ple rendiment.

La Teràpia visual és un tractament d’estimulació neurofisiològica que ens permet desenvolupar, millorar i integrar les capacitats visuals. Habitualment és aplicada en la infància per a tractar disfuncions visuals com l’ambliopia, l’estrabisme, les alteracions oculomotoras, acomodatives i binoculars. Amb ella es pot prevenir i millorar possibles dificultats d’aprenentatge de la lectura i escriptura. També pot realitzar-se en adults que presentin simptomatologia com a cefalees, fatiga ocular i visió doble associada a una alteració visual.

Vols saber que es l’optometria?

L’optometria és la ciència que estudia, preveu i tracta els problemes de funcionament visual. Aborda problemes d’agudesa visual, del sistema binocular i acomodatiu, procesament de la informació visual i estudi de l’entorn ambiental per una visió òptima.
L’optometrista treballa coordinadament amb l’oftalmòleg per diagnosticar i tractar disfuncions del sistema visual.

Què és la Teràpia Visual?

És una tècnica optomètrica basada en exercicis visuals amb la finalitat d’optimitzar diferents disfuncions susceptibles de millora. És un tractament personalitzat per a cada nen en concret, amb l’objectiu de millorar la seva capacitat visual.

A quins nens es pot indicar la Teràpia Visual?

Un cop descartada tota patologia ocular i qualsevol defecte refractiu, a aquells que pateixin disfuncions visuals que, en conseqüència, tinguin un baix rendiment escolar. A Eurolàser fem una visita optomètrica-oftalmològica, i decidim quins pacients són tributaris d’estudi per indicar el pla més efectiu de Teràpia Visual.

Quines disfuncions tracta la Teràpia Visual?

a) Moviments oculars deficients:
Per un correcte funcionament, els ulls s’han de moure de manera precisa i suau en totes les direccions de la mirada. Hi ha quatre tipus de moviments oculars que podem treballar:

1.- Convergència/Divergència (desplaçament dels eixos visuals en el pla horitzontal, per poder fixar els ulls en un mateix punt).
2.- Fixació (capacitat de fixar la mirada en un objecte estàtic).
3.- Seguiments (segueixen lentament un objecte en moviment).
4.- Sacàdics (salt que realitza l’ull per passar d’un punt de fixació a un altre).

b) Problemes d’acomodació:
La musculatura encarregada de l’acomodació ens permet enfocar amb precisió a diferents distàncies. Aquest múscul pot patir diferents anomalies com són la dificultat o incapacitat per contraure’s i relaxar-se.

c) Correcció de mals hàbits en lecto- escriptura:
Posició, distància de treball, il.luminació, …

d) Baix rendiment escolar.

La privacitat de la teva informació personal és important per EUROLASER. Complim amb la Llei de Protecció de Dades. Al enviar-nos voluntàriament la teva informació personal has de ser conscient que emmagatzemem les teves dades personals. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Demani hora

Estarem encantats d’atendre-li i si té dubtes contacti amb nosaltres: