Dra. Anna Monés

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona amb la qualificació mitja d’Excel·lent (1999-2005).

Especialitzada en Oftalmologia per la Universitat de Barcelona (Hospital Universitari de Bellvitge, 2006-2010).

Primer cicle de Doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006-2007).

Metge adjunt del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona i responsable de la secció d’Oftalmologia Pediàtrica des de l’any 2010.

Metge adjunt del Servei d’Oftalmologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des de l’any 2012.

Col.legiada núm. 40651 – COMB

La privacitat de la teva informació personal és important per EUROLASER. Complim amb la Llei de Protecció de Dades. Al enviar-nos voluntàriament la teva informació personal has de ser conscient que emmagatzemem les teves dades personals. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Demani hora

Estarem encantats d’atendre-li i si té dubtes contacti amb nosaltres: