Blefaroplastia: cirurgia parpelles caigudes i borses

La cirurgia que rejoveneix les parpelles es diu blefaroplastia. Amb aquesta cirurgia s’elimina l’excés de pell i greix que s’origina pel pas del temps. Aquests canvis provoquen una mirada més cansada i trista. En casos severs, l’excés de pell pot caure sobre les pestanyes i reduir el camp de visió.

Habitualment la cirurgia es realitza sota anestèsia local amb sedació i sense ingrés hospitalari. Pot realitzar-se tant en dones com en homes, habitualment a partir dels 40 anys. En casos amb tendència familiar pot realitzar-se a una edat més primerenca. La cirurgia no elimina les arrugues perioculares.

Per aconseguir un resultat satisfactori amb la cirurgia seran imprescindibles unes expectatives realistes per part del pacient i una relació mèdic-pacient basada en una confiança mútua que permeti un diàleg obert i honest. L’objectiu de la cirurgia és millorar. No s’ha de buscar ni esperar l’ideal de bellesa, ni tampoc pretendre aconseguir semblar-se a una altra persona.

És possible realitzar una cirurgia personalitzada per corregir els canvis provocats pel pas del temps sense canviar els teus trets de sempre, amb una cirurgia mínimament invasiva, sense cicatrius visibles i sense comprometre la important funció de les parpelles de protecció del globus ocular.

Et veuràs i et veuran més jove, però no diferent.

Com és la cirurgia?

Acudirà al quiròfan en dejú de 6 hores. Ja en el quiròfan, l’anestesista li posarà una medicació perquè no li molesti la injecció de l’anestèsic local i per mantenir un estat de relaxació durant tota la cirurgia.

La cirurgia pot realitzar-se tant en la parpella superior com en l’inferior. Es realitza a través de petites incisions en els plecs naturals de la pell o en la conjuntiva, per dins de la parpella, per la qual cosa les cicatrius no seran visibles.

El primer pas és realitzar unes marques en les parpelles per calcular la quantitat de pell i greix que cal extreure amb la màxima exactitud, a fi d’aconseguir el millor resultat sense complicacions.

A continuació s’injecta l’anestèsic local i s’elimina l’excés de pell, múscul i greix.

La cirurgia dura entre 1 i 2 hores. Una hora després de la cirurgia podrà tornar a casa.

Com és la recuperació?

Els 2-3 primers dies haurà de realitzar repòs relatiu amb el cap elevat i evitar els esforços físics importants. Durant aquests primers dies haurà d’aplicar fred local diverses vegades al dia durant 15 minuts, prendre la medicació prescrita i realitzar les cures tal com li ha explicat el seu metge. Pot presentar visió borrosa, lagrimeo o hipersensibilitat a la llum que desapareixeran en pocs dies.

Podrà llegir i veure la televisió ja els primers dies, cuidant de mantenir una bona lubricació ocular amb les llàgrimes artificials i les pomades que li ha pautat el seu metge.

Podrà reincorporar-se al seu treball en 1 setmana. Els hematomes solen desaparèixer en 2 setmanes. L’edema pot trigar fins a un mes a desaparèixer. Durant els primers mesos després de la cirurgia aconsellem usar ulleres de sol i cremes de protecció solar quan s’exposi al sol.

La privacitat de la teva informació personal és important per EUROLASER. Complim amb la Llei de Protecció de Dades. Al enviar-nos voluntàriament la teva informació personal has de ser conscient que emmagatzemem les teves dades personals. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Demani hora

Estarem encantats d’atendre-li i si té dubtes contacti amb nosaltres: