Progressió de la miopia: Importància, factors i tractament

Progressió de la miopia: Importància, factors i tractament

Per què és important evitar la progressió de la miopia? Quins factors poden produir la progressió de la miopia? Quins tractaments existeixen per reduir la progressió de la miopia? ¿En què consisteix el tractament amb atropina? Coneixeu els detalls gràcies als Doctors. Lluis Cavero i Àngels Ferrero, especialistes en Oftalmologia de l’Institut Oftalmològic Eurolàser.

Dr. Lluís Cavero