Progressió de la miopia: Importància, factors i tractament

Per què és important evitar la progressió de la miopia? Quins factors poden produir la progressió de la miopia? Quins tractaments existeixen per reduir la progressió de la miopia? ¿En què consisteix el tractament amb atropina? Coneixeu els detalls gràcies als Doctors. Lluis Cavero i Àngels Ferrero, especialistes en Oftalmologia de l’Institut Oftalmològic Eurolàser. Dr....

Erosió corneal

La patologia ocular abasta una gran diversitat de quadres clínics i etiologies. A continuació us mostro un llistat dels motius de consulta més freqüents en les nostres consultes i en els propers mesos anirem desgranant cadascuna d’elles amb l’objectiu d’informar, d’una manera entenedora per a tothom, sobre els signes clínics característics de cadascuna, les possibles...

Els pinyons en prevenció de la progressió de la miopia

En els últims anys s’han dut a terme múltiples estudis per tal de detectar els factors de risc que poden provocar miopia (1-3) per poder així prevenir-la, i investigar noves solucions que permetin alentir o disminuir la seva progressió (4). Un dels factors implicats són les metal·loproteïnases de la matriu extracel·lular de l’escleròtica. Aquestes metaloproteinasas...