Els pinyons en prevenció de la progressió de la miopia

Els pinyons en prevenció de la progressió de la miopia

En els últims anys s’han dut a terme múltiples estudis per tal de detectar els factors de risc que poden provocar miopia (1-3) per poder així prevenir-la, i investigar noves solucions que permetin alentir o disminuir la seva progressió (4).
Un dels factors implicats són les metal·loproteïnases de la matriu extracel·lular de l’escleròtica. Aquestes metaloproteinasas requereixen una quantitat adequada de zinc per al seu correcte funcionament.
Un recent estudi de Fedor (6), realitzat en 83 nens afectats de miopia, ha demostrat que els nivells en sang de zinc són inferiors que en nens que no tenen miopia. Aquesta associació pot suggerir la necessitat de garantir nivells adequats de zinc en els nens afectats de miopia.
El zinc és un dels elements essencials més abundants en el cos humà. Intervé en múltiples processos com la funció cerebral, creixement i integritat cel·lular i agent inmunorregulador. Està extensament distribuït en aliments i begudes, però en contingut variable i en general baix. Les ostres són l’aliment més ric en zinc. Com que no és un aliment que habitualment agradi als nens, aconsellem la ingesta de pinyons.

La ingesta recomanada de zinc en nens i adolescents és de 8 mg / dia. Els pinyons contenen 6,5 mg de zinc per cada 100 grams.
Aquest article ha estat elaborat amb la col·laboració de la Sra. Cristina Girbau experta en Nutrició Infantil de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

1. Huang HM, Chang DS, Wu PC. The Association between Near Work Activities and Myopia in Children-A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2015; 10 (10): e0140419.
2. Rudnicka AR, Kapetanakis VV, Wathern AK, et al. Global variations and time trends in the prevalence of childhood myopia, a systematic review and quantitative meta-analysis: Implications for aetiology and early prevention. BJO 2016; 22.
3. Fan Q, Guo X, Tideman JW, et al. Childhood gene-environment interactions and age-dependent effects of genetic variants associated with Refractive error and myopia: The CREAM Consortium. Sci Rep 2016; 6: 258.
4. Huang J. Efficacy comparison of 16 Interventions for myopia control in children. A network meta-analysis. American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology 2016: 1-12.
5. Fedor M, Socha K, Urban B, et al. Serum concentration of zinc, copper, selenium, manganese and cu / zn ràtio in children and adolescents with myopia. Biol Trace Elem Res 2016; epub ahead of print.

Dr. Lluís Cavero